Thể giả định dùng với tính từ

Danh sách câu hỏi
Chưa làm Đã làm Đúng Sai
01 02

Chào mừng các bạn đến với bài tập của mEnglish! Đây là bài thi mô phỏng thực tế do đội ngũ giáo viên của mEnglish biên soạn. Bài làm của các bạn sẽ được chấm điểm và thông báo kết quả ngay sau khi các bạn nộp bài.

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt