Hỏi đáp

0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời
4 Trả lời Trả lời

Rat huu ích (-_-)

0120672xxx

YES ^_^

0120288xxx

hữu ích lắm

0122653xxx

yes i do

0933362xxx
1 Trả lời Trả lời

I'll go to China next year moi dung nhe

0128537xxx
0 Trả lời Trả lời

0120672xxx: Heo

0 Trả lời Trả lời

0128931xxx: where are you from?

8 Trả lời Trả lời

I from vietnamese

0933656xxx

I from vietnamese

0933656xxx

I am from VIET NAM and we are VIETNAMESE

0128537xxx

I'm from VIET NAM

0128537xxx

I'm from VIET NAM

0128537xxx

I'm from VIET NAM

0128537xxx

She is from Mỹ

0934378xxx

She is from VIET NAM

0120672xxx
2 Trả lời Trả lời

ok 0120337823

0120223xxx

Neu mih ko giup bn dc thi chug ta van lm bn nhe 01206720796(CẦM)

0120672xxx
2 Trả lời Trả lời

0120337823

0120223xxx

what you username

0120288xxx
0 Trả lời Trả lời

0120777xxx: How are you?

1 Trả lời Trả lời

Bạn có khỏe không?

0120777xxx

0934378xxx: How old is she ?

1 Trả lời Trả lời

She is thirteen 01206720796

0120672xxx
2 Trả lời Trả lời

Toi mon ket ban

0128639xxx

Co chu tat ca cac bn tren menglish deu muon ket bn vs nhau ma

0120672xxx

0120672xxx: How are you?

3 Trả lời Trả lời

We re pa thank you are you

0120777xxx

i fine

0934721xxx

I fi re thank you

0904501xxx

0120672xxx: How are you?

1 Trả lời Trả lời

I'm five thank end you

0120672xxx

0935897xxx: Who are you ?

1 Trả lời Trả lời

You're my sister and me

0120672xxx