Hỏi đáp

0935897xxx: Who are you

0 Trả lời Trả lời

0121801xxx: What your name ?

9 Trả lời Trả lời

My name is tuy

0128639xxx

My name is Lili

0934378xxx

name van

0933362xxx

what is your name mới đúng bạn ạ!

kuhaza

My name is thu

0935077xxx

My name is thu

0935077xxx

My name is nhi

0120777xxx

I'm Cầm

0120672xxx

My name is Thao

0126741xxx
0 Trả lời Trả lời
1 Trả lời Trả lời

I'm a talk cere of

0120672xxx

0121801xxx: How are you?

0 Trả lời Trả lời
2 Trả lời Trả lời

Ok i'am mong cam

0120672xxx

Ok I'am my binh

0939273xxx

0904016xxx: what name

0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời
0 Trả lời Trả lời

0904660xxx: How do you feel

0 Trả lời Trả lời
4 Trả lời Trả lời

Ban ten gì ỏi dau

0128639xxx

ok bạn

0936068xxx

Tui thich ban roi do

0120672xxx

Thich so 53 cua ban day

0126370xxx
1 Trả lời Trả lời

丨Like play the guitar

0120672xxx
0 Trả lời Trả lời
12 Trả lời Trả lời

My name my

0120672xxx

my name khanh

0904016xxx

Chap ban Minh la Nhi rat than hang duoc lam quen

0120495xxx

My name nhi

0120495xxx

my name is long

0936068xxx

my name is Minh

0904660xxx

chao ban minh la the vinh

0904934xxx

my name is Hung

0121801xxx

OK I'm cầm. what your name?

0120672xxx

my name is trang

0120288xxx

Chào bạn mình tên là Như ý

0126883xxx

Chao minh ten la khoi rat vui khoi dupc lam quen

0121391xxx
5 Trả lời Trả lời

I am cafeteria

0934378xxx

I am a chicken cood

0120672xxx

I'm a chiken

0120672xxx

She's a play swimming

0120672xxx

I'm a cafeteria

0120672xxx

0120672xxx: what does he do?

3 Trả lời Trả lời

She is a student

0128639xxx

She's a teacher

0120672xxx

he is student

0904660xxx
3 Trả lời Trả lời

ok

0936068xxx

O????

0120672xxx

Mun học gioi tki goi dt cho so nay!01206720796

0120672xxx
3 Trả lời Trả lời

Hello!Nice to meet you.What is your name?

0902046xxx

chi can noj lai la what your name ?

0120288xxx

rất dễ! bạn chỉ cần hỏi: " chào bạn! rất vui dc làm quen với bạn! bạn tên gì!" Chỉ vậy thôi:-)

0122560xxx
4 Trả lời Trả lời

It's about two kilometer

0120672xxx

it is five kilometer

0904016xxx

kilometer

0120495xxx

It's not far -about one kilometer

0932844xxx
3 Trả lời Trả lời

01206720796

0120672xxx

01224354916

0120740xxx

0932844749

0932844xxx