Hỏi đáp

1 Trả lời Trả lời

Cach hoc tieng anh

0128702xxx
2 Trả lời Trả lời

I was very busy with worked

0120672xxx

I was very busy with work

Học tập hiểu qua hơn với mEnglish

0904868xxx: Help me please

1 Trả lời Trả lời

How can I help you?

Học tập hiểu qua hơn với mEnglish
2 Trả lời Trả lời

Hi u, long time no coming back, how are u?

xxx

Hello, how are you?

0904868xxx
1 Trả lời Trả lời

mục tiêu cần đạt được

0905731xxx
1 Trả lời Trả lời

đúng rồi, sao k có nhỉ

xxx
3 Trả lời Trả lời

Là bau troi

0934378xxx

Bầu trời

xxx

bầu trời

xxx
4 Trả lời Trả lời

K would la cau hoi cua will

0120672xxx

hình như đúng

biennt

chan ko tra loi

cuccucntt

đúng rồi

Huyennt
1 Trả lời Trả lời

Tai ban ko biet chu uncountable la dung roi

0120672xxx

Huyennt: hello

2 Trả lời Trả lời

Xin chao

0122948xxx

uh may

cuccucntt
1 Trả lời Trả lời

huhu

biennt
2 Trả lời Trả lời

hi welcome

Huyennt

okay. have fun in learning En.

Huyennt

xxx: cvbc

0 Trả lời Trả lời
6 Trả lời Trả lời

my name is lan

0120630xxx

my name is Hung

0121801xxx

My name is nhi

0120495xxx

My name is nhi

0120495xxx

My name's cầm

0120672xxx

Ten pan la gi

0122518xxx
8 Trả lời Trả lời

I'm 13 years old minh là nu

0128639xxx

I'm 12 year old

0934378xxx

I'm thirteen

0120672xxx

I'm 13 year old

0932844xxx

I'm 15 year old

0120672xxx

I'm 13 year old. Cho hoi ten j z may tuoi Nam hay Nu

0120672xxx

I'm 12 years old

0933634xxx

I'm 12 year old

0933103xxx