ĐỀ LUYỆN TẬP MÔ TẢ DẠNG THỨC ĐỀ THI B1 - SECTION 1 WRITING

Danh sách câu hỏi
Chưa làm Đã làm Đúng Sai
01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Chào mừng các bạn đến với đề thi thử B1 trong phần Đề thi - chuyên mục B1 - B2 của mEnglish! Đây là bài thi mô phỏng dạng B1 thực tế do đội ngũ giáo viên của mEnglish biên soạn. Bài làm của các bạn sẽ được chấm điểm và thông báo kết quả ngay sau khi các bạn nộp bài.

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt