CHƯƠNG 13: THÌ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 13: THÌ TƯƠNG LAI

Phần cuối của loạt bài về Thì của động từ trong tiếng Anh, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Thì tương lai. Cùng tìm hiểu các quy tắc của loại thì này nhé.

Bài học khác