CHƯƠNG 14: CÂU VÀ MỆNH ĐỀ

CHƯƠNG 14: CÂU VÀ MỆNH ĐỀ

Như vậy là chúng ta đã xong được 2/3 chặng đường chinh phục Ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng là các bạn đã nắm thật vững cách sử dụng các từ loại, cách chia các động từ phù hợp để cùng viết và nói được các câu hoàn chỉnh. Loạt bài tiếp theo, cùng tìm hiểu về cách sử dụng Câu và mệnh đề tiếng Anh nhé.

 

Bài học khác