CHƯƠNG 2: ĐẠI TỪ

CHƯƠNG 2: ĐẠI TỪ

Để có thể nói / viết một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, chúng ta cần phải biết cách sử dụng và sắp xếp các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, giới từ…một cách hợp lý, ví dụ như danh từ thường đứng đầu câu làm chủ ngữ, tính từ đứng trước danh từ và sau động từ liên kết...

Ở bài học trước, các bạn đã được làm quen với từ loại đầu tiên là Danh từ. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về từ loại thứ hai của tiếng Anh: Đại từ.

Bài học khác