CHƯƠNG 4: TÍNH TỪ

CHƯƠNG 4: TÍNH TỪ

Hằng ngày, chúng ta sử dụng Tính từ rất nhiều trong giao tiếp lẫn văn bản. Tuy nhiên, chúng ta thường vô tình không để ý rằng từ loại chúng ta đang sử dụng kia là tính từ. Ở bài học tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất về từ loại này.

Bài học khác