CHƯƠNG 5 : TRẠNG TỪ

CHƯƠNG 5 : TRẠNG TỪ

Trạng từ là từ loại có tần suất xuất hiện khá nhiều trong các câu tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi khám phá về từ loại này ở bài học thứ 5 trong loạt 8 bài học về từ loại nhé.

 

Bài học khác