Hỏi đáp

1 Trả lời Trả lời

bắt đầu ngay k có gì là quá muộn nếu bắt đầu từ ngày hôm nay . b phải biết mục đích của mình là gì . học english để thi , lấy chứng chỉ thì học grammar còn học giao tiếp thì hãy học đoạn hội thoại trong cuộc sống hàng ngày