Hỏi đáp

1 Trả lời Trả lời

When did you do? (You ko có đi với does và when ko dùng ở hiện tại)

anhmuonoieuem