Instructions

Welcome to English Quiz! Answer our questions and improve your English level. You have 60 seconds to answer each question. There are 3 lifelines along the way to help you: Chào mừng bạn đến với trò chơi trắc nghiệm tiếng Anh. Hãy nhanh tay trả lời câu hỏi và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Bạn có 60 giây để trả lời mỗi câu hỏi. Có 3 sự trợ giúp cho bạn đó là:

Haft - It: 50/50 Skip - It: Bỏ qua Help: Trợ giúp