Hướng dẫn game: Ô chữ hay – Từ vựng tốt

- Trong vòng 1p30, người chơi nhanh chóng điền các chữ cái còn thiếu để hoàn thiện từ vựng hiển thị cùng với bức ảnh.
- Mỗi lượt chơi trong vòng 1 phút 30 giây, người chơi có 3 lần trợ giúp
- Người chơi có thể chuyển tiếp trong trường hợp không trả lời được