CẤU TRÚC CỦA ĐỀ THI TOEIC

Lượt xem: 1675

Yêu thích

Một bài thi TOEIC truyền thống gồm 02 phần:

  • Phần 1 – Listening: Phần thi nghe được dùng để kiểm tra kỹ năng nghe tiếng Anh của thí sinh, bao gồm 100 câu, các câu hỏi này được đọc trực tiếp trên đài cassette (không in trên đề thi). Thí sinh có tất cả 45 phút để vừa nghe vừa điền các phương án trả lời.
  • Phần 2 – Reading: Phần đọc hiểu được dùng để kiểm tra vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn. Phần này bao gồm100 câu hỏi được in trực tiếp trên đề thi, và thí sinh có tất cả 75 phút để làm bài.

Như vậy một bài thi TOEIC hoàn chỉnh bao gồm 200 câu hỏi và thí sinh sẽ cần hoàn thành trong 120 phút hay 2 giờ đồng hồ.

Chi tiết về cấu trúc đề thi TOEIC như sau:

Cấu trúc Part Hình thức câu hỏi Số câu hỏi Thời gian Điểm


Listening

Comprehension

1 Miêu tả hình 10 45 phút495 điểm2 Trả lời câu hỏi 30
3 Đối thoại ngắn 30
4 Bài nói 30

Reading

Comprehension


5 Điền vào chỗ trống trong câu 40 75 phút


495


6 Điền vào chỗ trống trong bài đọc 12
7

Đọc hiểu bài đơn

 Đọc hiểu bài đọc ghép

28

20

Total 7 part    200 120 990 điểm

Theo tư duy thông thường chúng ta sẽ cho rằng nếu mỗi câu được tính 1 điểm thì bài thi TOEIC tối đa sẽ đạt 200 điểm, hoặc nếu mỗi câu tính 5 điểm thì bài thi TOEIC tối đa sẽ đạt 1000 điểm. Tuy nhiên không phải như vậy! Theo quy định bài thi TOEIC tối đa chỉ có 990 điểm và được quy đổi theo một cách riêng để đánh giá đúng trình độ của thí sinh.