CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

Lượt xem: 2846

Yêu thích

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn Tiếng Anh 2018 bao gồm 50 câu trắc nghiệm.

Phần trắc nghiệm: gồm 6 dạng bài trắc nghiệm (Ngữ âm, Ngữ pháp tổng hợp, Tìm câu có cùng nghĩa với câu đã cho trước, Phát hiện lỗi sai, Đọc hiểu, Điền từ) đòi hỏi các kĩ năng như Kĩ năng viết, Kĩ năng đọc, Cách sử dụng từ/cụm từ, Chức năng giao tiếp…

I. Phần ngữ âm, trọng âm (1-4): Ôn tập kỹ các quy tắc đánh trọng âm đặc biệt lưu ý các trường hợp ngoại lệ. Các quy tắc phát âm và các cách biến đổi âm khi chuyển đổi từ loại.

II. Phần hoàn thành câu gồm các câu hỏi từ vựng, ngữ pháp tổng hợp và chức năng giao tiếp (5-22): Phần này có các câu tương đối dễ đó là các câu hỏi ngữ pháp cơ bản về từ loại, cấp so sánh, trật tự tính từ , thì của động từ, đảo ngữ, cấu trúc câu dự đoán trong quá khứ hay các loại mệnh đề. Các câu hỏi khó hơn là câu cụm tính từ, cụm động từ, thành ngữ.

III. Phần hoàn thành đoạn văn (23-27) và 2 bài đọc hiểu (28-42) : Dài và khó, gồm các bài và tổng số câu hỏi của 3 bài này chiếm gần một nửa phần bài trắc nghiệm.

IV. Chữa lỗi sai (43-45): cần nắm chắc cấu trúc câu, sự phù hợp chủ ngữ và động từ, cấu trúc song song và các kiến thức liên quan đến từ loại.

V. Tìm câu cùng nghĩa (46-48): Đây là dạng bài tương đối khó vì đòi hỏi kiến thức từ vựng rộng đi kèm với kỹ năng suy đoán nghĩa của của câu.

VI. Kết hợp câu (49-50): Đây là dạng bài nối 2 câu đơn thành 1 câu phức sao cho vẫn giữ nguyên được ý nghĩa của 2 câu

 

xxx

hello

xxx

Mình đang cần nd này. Cảm ơn add