KHÁI NIỆM

Lượt xem: 1395

Yêu thích

Khung trình độ chung châu Âu (CEFR ) - Viết tắt của Common European Framework for Reference, tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu được xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại.Khung trình độ chung châu Âu mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ cụ thể: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.Các nước châu Âu cùng nhau xây dựng nên một học khung học tiếng của nước họ cho những ai không phải là người bản ngữ có thể học và thi cấp chứng chỉ để làm điều kiện xin visa du học, định cư, kết hôn....

Tiếng Anh khung trình độ Châu Âu (CEFR), được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương trình giảng dạy, thi cử, sách giáo khoa...trên toàn Châu Âu ) .

Do mỗi cấp độ CEFR bao hàm một loạt các khả năng ngôn ngữ khác nhau, thời gian cần để đạt được cho mỗi cấp độ là khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, gồm động cơ, năng lực ngôn ngữ cá nhân, độ tuổi, cường độ học, phương pháp giảng dạy và học tập, …. Theo nghiên cứu của Cambridge, thời gian cần thiết để đạt trình độ A1 là 75 giờ, đạt trình độ A2 là 180-200 giờ, đạt trình độ B1 là 350-400 giờ, đạt trình độ B2 là 500-600 giờ, đạt trình độ C1 là 700-800 giờ và C2 là 1000-1200 giờ.

Chủ đề giao tiếp dành cho các trình độ khung châu Âu bao gồm 14 chủ đề liệt kê trong Threshold Level 1990 và CẺFR như:

 1. Bản thân
 2. 2. Nhà cửa
 3. Cuộc sống hàng hàng
 4. Vui chơi, giải trí, thời gian rỗi
 5. Đi lại, du lịch
 6. Mối quan hệ với những người xung quanh
 7. Sức khỏe và cuộc sống thân thể
 8. Giáo dục
 9. Mua bán
 10. Thực phẩm, đồ uống
 11. Các dịch vụ
 12. Các địa điểm, địa danh
 13. Ngôn ngữ
 14. Thời tiết

Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về việc qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu .

Hiện nay Bộ Giáo dục lấy từ cấp B1-C2 để áp dụng vào công tác học tập và giảng dạy. như sau:

 Chứng chỉ B1: Áp dụng cho đầu ra cao học và đầu vào nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học

Chứng chỉ B2: Áp dụng cho đầu ra nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh bậc Trung học cơ sở. Một số Sở GD yêu cầu Giáo viên tiểu học phải đạt chứng chỉ B2. 

Chứng chỉ C1: Áp dụng cho giáo viên dạy tiếng Anh tại trường PTTH, Giáo dục thường xuyên, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng

Chứng chỉ C2: Áp dụng cho Giáo viên dạy Đại học

xxx

thiết thực

xxx

I like this