KHÁI NIỆM TOEIC

Lượt xem: 1080

Yêu thích

TOEIC là từ viết tắt của Test of English for International Communication, là kỳ thi quốc tế đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh thực dụng trong môi trường công việc do ETS (Education Testing Service) tổ chức và quản lý. Đây là kỳ thi nhằm đánh giá “ Khả năng dùng tiếng Anh để giao tiếp “ của những người không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, và trọng tâm là tiếng Anh thực dụng được dùng làm phương tiện giao tiếp trong môi trường công việc.

xxx

Kha ngan gon nhung hoi kho hieu

xxx

ngắn gọn nhỉ