MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHỨNG CHỈ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU (CEFR - COMMOM EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE)

Lượt xem: 1905

Yêu thích

Câu 1: Chứng chỉ B1 châu Âu là gì? Chứng chỉ B2 châu Âu là gì?

Chứng chỉ B1, B2, C1, C2 là theo khung chung của các nước châu Âu. Các nước này cùng nhau xây dựng nên một học khung học tiếng của nước họ cho những ai không phải là người bản ngữ có thể học và thi cấp chứng chỉ để làm điều kiện xin visa du học, định cư, kết hôn....Khung chung châu Âu này có 6 cấp là A1, A2, B2, B2, C1, C2.

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục lấy từ cấp B1-C2 để áp dụng vào công tác học tập và giảng dạy.

Chứng chỉ B1: Áp dụng cho đầu ra cao học và đầu vào nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học

Chứng chỉ B2: Áp dụng cho đầu ra nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh bậc Trung học cơ sở. Một số Sở GD yêu cầu Giáo viên tiểu học phải đạt chứng chỉ B2. 

Chứng chỉ C1: Áp dụng cho giáo viên dạy tiếng Anh tại trường PTTH, Giáo dục thường xuyên, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng

Chứng chỉ C2: Áp dụng cho Giáo viên dạy Đại học

Câu 2: Chứng chỉ B1, Chứng chỉ B2 có gì khác nhau ?

Bài thi B1 gồm ba bài thi = đọc, viết + nghe hiểu + nói. Bài thi B2 thời gian làm bài dài hơn và  có bốn bài thi = đọc +  viết + nghe hiểu +nói. ( phần này được mô tả chi tiết trong phần Dạng thức bài thi B1, B2)

Theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo thì đối với cao học viên và nghiên cứu sinh chứng chỉ B1 có thời hạn 2 năm và B2 có thời hạn 1 năm.

Câu 3: Điều kiện để thi đỗ là gì?

- Điều kiện để thi đạt là tổng điểm các bài thi phải đạt 50 điểm trở lên và không để môn nào (nghe; nói; đoc, viết) bị điểm  dưới 30 %.

Câu 4: Dạng thức bài thi B1, B2 như thế nào?

( Xem phần dạng thức bài thi B1, B2)

Câu 5: Ai là người có quyền cấp chứng chỉ B1, B2?

- Tại Việt Nam có một số trường Đại học được Bộ Giáo dục cho phép ( Một số trường có đào tạo cử nhân Tiếng Anh và có trung tâm ngoại ngữ như  Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đại học Hà Nội…..) và Đại diện Cambridge tại Việt Nam được phép cấp các chứng chỉ này.

Ngoài ra, học viên còn có những sự lựa chọn khác là thi các chứng chỉ quốc tế khác có giá trị tương đương B1, B2, C1, C2, đó là: TOEIC, IELTS, TOELF...