NEW TOEIC CÓ GÌ KHÁC

Lượt xem: 1016

Yêu thích

  1. Phát âm và giọng nói đa dạng hơn.

Các bài nghe có nội dung phù hợp với tình huống thực tế . Chúng có độ dài dài hơn phiên bản cũ và được phát âm theo nhiều giọng khác nhau như Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand ………..

  1. Câu hỏi được đọc qua băng.

Trong phần nghe hiểu, câu hỏi không chỉ được in trên đề thi mà bạn còn được nghe chúng qua băng.

  1. Câu hỏi phần đọc hiểu đa dạng hơn.

- Phần phát hiện lỗi sai trong câu đã được bỏ đi.

- Các đoạn văn trong phần đọc hiểu dài hơn và không chỉ có các câu hỏi về bài đọc đơn mà còn có cả các câu hỏi cho bài đọc ghép.

- Trong New TOEIC, một nửa số câu hỏi được xây dựng dựa trên các đoạn văn để đánh giá khả năng đọc hiểu mạch văn của thí sinh.